ข่าวล่าสุด

Poise Harley-Davidson Of Khon Kaen รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

19 March 2019

Poise Harley-Davidson Of Khon Kaen รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

inline_d0fb247e5b599598dd022502b0e05527_267ef00fb9bc.jpg


ข่าวดีสำหรับน้องนักศึกษา

Poise Harley-Davidson Of Khon Kaen
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ถึง 6 ตำแหน่ง

- แผนก service (ช่าง)
2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. (ช่างยนต์)

- แผนก Parts and Accessories (อะไหล่และของตกแต่ง)
1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. (ช่างยนต์)

- แผนก Marketing (การตลาด)
1 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการตลาด)

- แผนก General Merchandise (เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย)
1 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการจัดการ)

- แผนก Sale (ฝ่ายขาย)
 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการตลาด/การ
จัดการ)

 ยืนเอกสารขอฝึกงานได้ที่
 Poise Harley-Davidson of Khon Kaen.
ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
ก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองทางไปกาฬสินธุ์ 

กลับสู่หน้าก่อนหน้านี้